Iris Schreven Stand 54

  • Iris Schreven. Fertile soil, 160x120 cm op paneel.

    Iris Schreven. Fertile soil, 160x120 cm op paneel.

  • Iris Schreven.  In progress, 4-luik, 220x180 cm.

    Iris Schreven. In progress, 4-luik, 220x180 cm.

  • Iris Schreven. My Silver Lining, 140x120 cm op linnen.

    Iris Schreven. My Silver Lining, 140x120 cm op linnen.