Saskia de Rooy Stand 35

  • Saskia de Rooy, I am because you are, 12 x 7 x 7 cm

    Saskia de Rooy, I am because you are, 12 x 7 x 7 cm

  • Saskia de Rooy, Koe, rakugestookte keramiek, 11 x 8 x 7 cm

    Saskia de Rooy, Koe, rakugestookte keramiek, 11 x 8 x 7 cm

  • Saskia de Rooy, Maya Angelou, rakugestookte keramiek, 25 x 19 x 12 cm

    Saskia de Rooy, Maya Angelou, rakugestookte keramiek, 25 x 19 x 12 cm